Svens StrandstensSite
Sydvestskandinaviske Domæne - Telemark - Diverse Telemark-bjergarter

Telemarks-kvartsit: Kvartsiter i hvide, gullige eller rødlige nuancer er almindelige på nordvestjyske strande og stammer efter al sandsynlighed fra Telemarken. Ofte ses den oprindelige lagdeling delvist bevaret. Telemarkkvartsitter er også et dominerende element i Biskopåsenkonglomerat.

Hornblendegranofels - Hornblendegnejs: Grundmasse af feldspat og kvarts. Op til 2 cm lange porfyroblaster af hornblende. Hornblendenålene er vokset fordi bjergarten har været udsat for regionalmetamorfose. Hvis der ikke er parallelorientering af horblendenålene kaldes bjergarten granofels. Oftest ses dog en vis parallelorientering af hornblendenålene så vi har en hornblendegnejs. Det er tegn på at der udover generelt forhøjet tryk og temperatur også har været retningsbestemt trykforskelle (dynamisk metamorfose).

Skriftgranit er knyttet til pegmatitter. Størkningen er sket så hurtigt, at kalifeldspat som en stor enkeltkrystal har indesluttet kvartsen (også som enkeltkrystal) i et runelignende mønster. Skriftgranitter kendes også fra Vestsverige, Bornholm og andre steder.

Dancers in Red