Svens StrandstensSite
Sydvestskandinaviske Domæne - Østlige segment- Vaggerydsyenit o. l.

Vaggerydsyenit er en syenit eller kvartssyenit fra det vestligste Småland lige syd for Vâttern og i tæt relation til Protoginzonen. Den er intruderet ca. 1220 Ma.

Den er karakteriseret ved at have terningeformede kalifeldspatkrystaller, ca. 1 cm, hvidgrå med rosa kanter. Ofte skakbrædtlignende mønster. Mellem disse feldspater er der en grundmasse af uregelmæssigt begrænsede nærmest netagtigt forbundne, finkornede partier af mørke mineraler og lidt kvarts. Grundmassen forvitrer let, hvilket giver bjergarten et ret karakteristisk udseende. En frisk prøve af moderbjergarten fremtræder meget anderledes end en strandsten med forvitret overflade.

Der findes også finkornede og/eller deformerede typer, men disse er ikke anvendelige som ledeblokke.

Lignende grovkornede syenitter/kvartssyenitter/kvartsmonzonitter fra samme periode findes andre steder i Det Østlige Gnejssegment, fx Vårgårdasyenit nord for Borås, en syenit/kvartssyenit ved Markaryd, samt de lidt ældre (1204 Ma) Gumlösa-Glimåkra gnejsgranitter i den allersydligste del af Protoginzonen.

Quensel, P., 1960: Vaggerydsyeniten. SGU, C 576

Wik, Nils-Gunnar m. fl.: Beskrivning till regional berggrundskarta över Jönköpings län. Sveriges geologiska undersökning 2006

Wik et al, 2009, Beskrivning till regional berggrundskarta över Kronobergs län