Svens StrandstensSite
TIB - Dalarna - Agatkonglomerat

Et ejendommeligt konglomerat med afrundede grå og rødlige agater i en grundmasse af grov, uenskornet sandsten. Agaterne er opstået i gasblærer i basalt, men da agatkonglomeratet overlejres af Öjebasalt, må der være en nu borteroderet tidligere generation af basalt, som har leveret materialet til agatkonglomeratet. Ud over agater er der også fragmenter kvarts, feldspat og ubestemmelige bjergarter i konglomeratet, som også benævnes Transtrandkonglomerat efter stedet hvor den er fundet.

Selv om agatkonglomerat er en sedimentær bjergart og falder uden for dette sites område, har jeg valgt at tage den med pga. af den interessante opståelsesmåde og fordi den er en udmærket omend sjælden ledeblok.

Hjelmquist, S., 1966: Beskrivning till berggrundskarta över Kopparbergs Län. SGU. Ca. 40

Lundqvist, Thomas & Jan-Olov Svedlund: Dokumentation av breccior och andra bergarter i norra Dalarna. Sveriges geologiska undersökning 2009. s. 34-36

Olivecrona, H., 1920: Om Västerdalarnas sandstensformation och dess tektonik, GFF Bd. 42, 6, s. 333

Bräunlich, Mathias: Kristallin.de

Wilschke, Hildegard: Skan-kristallin.de