Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Rapakivimassiver - Viborgsuiten - Suursaari

Det næsten totale fravær af faststående vulkaniter i de skandinaviske rapakiviområder gælder med en enkelt undtagelse også de finske områder. Undtagelsen er øen Suursaari (Hogland) syd for Viborgbatholithen. Her findes et ganske stort område med en kvartsporfyr, som er relateret til Viborgbatholithen og som indeholder både kalifeldspat- og plagioklasstrøkorn ud over kvartsstrøkorn.
Det vil være vanskeligt, at skelne den fra lignende porfyrer fra den Botniske Bugt .

Ramsay, W, 1891: Beskrifning till kartbladet No 19 & 20, Hogland & Tytärsaari. Finlands Geologiska Undersökning.

Berghell, Hugo, 1895: Beskrifning till kartbladet No 29, Lavansaari. Finlands Geologiska Undersökning.