Svens StrandstensSite
Det Svecofenniske Domæne - Rapakivimassiver - Sydøst-Finland/Viborgsuiten

I sydøstfinland og Estland finder vi de ældste svecofenniske rapakivi-intrusioner med en alder på 1,65-1,62 Ga.

Viborgsuiten, som er fællesbetegnelsen for alle intrusionerne, omfatter

Fælles for områderne er den meget beskedne forekomst af basiske bjergarter - eneste undtagelse er Ahvenisto, som i periferien har en stor forekomst af gabbroide/anorthosistiske bjergarter.

Overfladebjergarter finder man kun på Suursaari (russisk område) og i nogle megaxenolither i området omkring Lappeenranta.

Det gælder for alle disse områder, at de ligger så langt mod øst, at vi kun helt undtagelsesvis vil finde bjergarter herfra på vore længde- og breddegrader.

Viborg-batholithen

Ahvenisto

Suomenniemi

Onas, Obbnäs, Bodom

Suursaari

Sederholm, J. J.,1891: Ueber die finnländischen Rapakiwigesteine. Tschermack's mineralogische und petrographische Mittheilungen

Wahl, Walter, 1925: Die Gesteine des Wiborger Rapakiwigebietes. Fennia, Bd. 45, S.1–127

Lehtinen, M. m.fl. 2005 : Precambrian geology of Finland. Elsevier

Heininen, Aku: Introduction to the Rapakivi granites and associated rocks of southeastern Finland

Laitakari I. et al, 1996: Subjotnian: Rapakivi granites and related rocks in the surroundings of the Gulf of Finland. Geol. Survey of Finland. Special paper 21, 59-97

Vorma, A. 1970: Alkali feldspars of the Wiborg rapakivi massif in southeastern Finland. Bull. Comm. Geol. Finlande No 246

Zwerfsteenweb: Finse Vasteland (eksternt link)