Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Rapakivibjergarter - Ragunda-suiten - Nordsjö

Det lille Nordsjömassiv (4x8 km) ligger i Västernorrland (Ångermanland) ikke så langt fra grænsen mod Jämtland. Intrusionen blev længe betragtet som en af de forekomster af Sörviksgranit, som findes i den her dominerende Revsundgranit. Det er dog siden fastslået, at både hvad angår alder (1520 Ma) og kemisk sammensætning, hører Nordsjömassivet til de svenske rapakivimassiver.

Persson beskriver den i 1978 som en monzonitisk bjergart, som består af plagioklas og kalifeldspat i symplektitisk sammenvækst. Mørke mineraler udgør 19% og udgøres af biotit, hornblende og en smule olivin, som er altereret til iddingsit. Kvarts ses kun i små mængder.

Nu om dage vil man nok klassificere bjergarten ud fra den modale sammensætning og betragte de symplektitiske feldspatter som alkalifeldspatperthit. Herved bliver der tale om en syenitisk bjergart. Udseendemæssigt og kemisk minder den om syenitter fra Mullnäset og Ragunda.

I og uden for intrusionen er der talrige gange af granitisk, syenitisk eller monzonitisk sammensætning. Der er også mafiske gange med porfyrisk diabas.

Alderen er målt til 1520 ± 3 Ma. Ganske interessant er der også arkæiske zirkoner, hvilket viser, at det svecofenniske grundfjeld er underlejret af arkæisk grundfjeld.

Andersson, Ulf B., 1997: Petrogenesis of some Proterozoic granitoid suites and associated basic rocks in Sweden, SGU Rapporter och Meddelanden 91

Persson, Lars, 1978: The Revsund-Sörvik granites in the western parts of the prince of Ångermanland Central Sweden. SGU C:741

Lundqvist, Thomas, 1990. Beskrivning till berggrundskartan över Västernorrlands Län. SGU Ba:31. s.153-156

Lundqvist, Jan, Thomas Lundqvist og Maurits Lindström, 2011: Sveriges geologi från urtid til nutid, 3. oplag. Studentlitteratur, Lund. s. 129