Svens StrandstensSite
Sydvestskandinaviske Domæne - Bamblesegmentet

Bamble er et NØ-SV forløbende linseformet segment, som er ca. 30 km bredt og 250 km langt. Det består overvejende af komplicerede NØ-SV forløbende bånd af metamorfe bjergarter - og med to granitiske intrusioner i den sydvestlige ende.

Mod nordvest grænser Bamble op mod Telemarksegmentet langs Porsgrunn-Kristianssand Deformationszonen PKSZ. Det er en mylonitisk deformationszone med svag hælding mod sydvest. PKSZ har traditionelt været betragtet som en grænse mellem to lithotektoniske enheder, men nyere undersøgelser viser tegn på kontinuitet at bjergarter på tværs af zonen, lige som gravimetriske undersøgelser tyder på at Bamble og Telemark hører mere sammen end hidtil antaget.
Mod nordøst støder Bamble op mod Osloriften.
Mod sydøst går grænsen ved Skagerak, men bjergarterne fortætter på havbunden, hvor de dækkes af sedimenter og fortaber sig i Skagerakgravens og Sorgenfrei-Tornquistzonens forkastninger.

Udviklingen i Bambles grundfjeld kan sammenfattes således:

Præsveconorvegisk udvikling

Den sveconorvegiske orogenese

Postsveconorvegisk udvikling

Bamble som geologisk heksekedel
Bamble er ikke stor i geografisk udstrækning, men har en særdeles kompleks geologi, som gennem århundreder er blevet udforsket af geologer fra ind- og udland. Med sin placering centralt i Det Sydvestskandinaviske Domæne er Bamble også en nøgle til at forstå den sveconorvegiske orogenese.
I Bamble er udfordringen især at forklare, hvad der førte til højtryksmetamorfose 1140 Ma. Skyldes det, som Bernard Bingen er talsmand for, at Bamble kolliderede med Telemark? eller er det udelukket, fordi der i følge Trond Slagstad var extensionsregime i Telemark helt frem til i hvert fald 1110 Ma? Var der i stedet kollision med skorpefragmenter mod sydøst?
Er der overenstemmelse mellem bjergarterne på Telemark- og Bamblesiderne af PKSZ, så man kan udlede at de to segmenter har været sammenhængende længere tilbage i tiden? eller går grænsen mellem Telemark og Bamble slet ikke ved PKSZ i den norsøstelige del, men ved en nyopdaget deformationszone længere sydøstpå i Bamble? Spørgsmålene er mange og svarene endnu flere. Der er god grund til med spænding at følge diskusionerne.

Sammen med Kongsberg og Det Østlige Gnejssegment er Bamble leverandør af højmetamorfe bjergarter såsom granatamfibolitter, charnockitter og mafiske granulitter - evt. med coronadannelse. Det er ikke altid muligt at skelne mellem sydnorske og sydvestsvenske typer, så ofte må man forlade sig på det stenselskab, man har fundet sin sten i.

Grimstadgranit

Herefossgranit

Coronitisk metagabbro

Granatamfibolit - Granatgnejs

Diverse bjergarter fra Bamble

Alirezaei, Saeed: Geochemical Investigation Of The Lower Crastal Rocks In Bamble Shear Belt, Southern Norway: Implications For The Source Of Gold In Lode Gold Deposits. Ottawa-Carleton Geoscience Center and Department of Geology, University of Ottawa. Ottawa, Canada, 1999

Andersen, T. et al, 1994: Precambrian multi-stage crustal evolution in the Bamble sector of south Norway: Pb isotopic evidence from a Sveconorwegian deep-seated granitic intrusion

Bingen et al: Onset of the Sveconorwegian orogeny: 1220-1130 Ma bimodal magmatism, sedimentation and granulite-facies metamorphism. Geophysical Research Abstracts Vol.15 2013

Bingen, Bernard et al, 2020: The Sveconorwegian orogeny. Gondwana Research 90.

Bugge, Jens, 1939: Geological and petrographical investigations in the Arendal Distric

Bugge, Jens, 1943: Geological and petrographical investigations in the Kongsberg-Bamble formation. NGU nr.160.

Engvik, A. K. et al: Characterisation of Na-metasomatism in the Sveconorwegian Bamble Sector of South Norway Geoscience Frontiers 5 (2014)

Morton, R.D., Batey, R.& O'Nions, R.K. 1970: Geological investigations in thge Bamble Sector of the Fennoscandian Shield, South Norway. 1. The geologyof Eastern Bamble. NGU 263

Nijland, T. G.: The Bamble amphibolite to granulite facies transition zone, Norway Geologica Ultraiectina, Utrecht No. 101, 1992.

Nijland, T.G., J.C. Zwaan & L. Touret. Topographical mineralogy of the Bamble sector, south Norway. Scripta Geol., 118: 1-46, Leiden, December 1998.

Nijland, T. et al: The Bamble Sector, South Norway: A review. Geoscience Frontiers 5, 2014

Slagstad, Trond et al, 2020: The Sveconorwegian orogeny - Reamalgation of the fragmented southwestern margin of Fenneoscandia.Precambrian Research 350.

Touret, J.L.R. and Nijland T.G.: Prograde, Peak and Retrograde Metamorphic Fluids and Associated Metasomatism in Upper Amphibolite to Granulite Facies Transition Zones. Chapter 11 in D.E. Harlov and H. Austrheim, Metasomatism and the Chemical Transformation of Rock, Lecture Notes in Earth System Sciences, 2013