Svens StrandstensSite
Sydvestskandinaviske Domæne - Bamble - Senorogene intrusioner - Grimstadgranit

Grimstadgranit er en af de mange senorogene hornblendebiotitgranitter som intruderedes i den vestlige del af Det Sydvestskandinaviske Domæne i perioden 990-920 Ma. Alderen har indtil for forholdsvis nylig været angivet til 989 Ma, hvilket indebar, at den var væsentlig ældre end den meget nærtstående Herefossgranit. En ny aldersbestemmelse (Slagstad 2018) lyder imidlertid på 957 Ma og Herefossgranit til 947 Ma, så de to typer ser ud til at nærme sig hinanden.

Intrusionen måler ca 7 km i diameter, men lidt mindre end halvdelen er dækket af havet. Den gennemskæres af to større parallelle forkastningszoner, hvoraf den ene løber langs kysten og den anden, Vikskilen-forkastningen kan ses som et dalstrøg, som for en stor dels vedkommende udfyldes af søen Temse samt af fjorden Vikskilen, hvor selve byen Grimstad ligger.

Grimstadgranit har været brudt i mange stenbrud. Få vil vel benægte, at Grimstadgranit med sin rød-hvide fremtoning er en smuk bjergart, og den er da også udpeget til Aust-Agders fylkesten.

Hovedtypen af Grimstadgranit er en grovkornet til porfyrisk granit. I mindre områder, især i randområderne mod nord er granitten mere ens- og finkornet. Farverne skyldes rød (ikke brunrød) kalifeldspat og hvid kvarts. Kalifeldspaterne er sjældent firkantede og sjældent over 3 cm. Kvartsen er selv på friske brudflader opalhvid, ofte med blåligt skær. Grænserne mellem kvartskorn umulige at se. I den ideelle Grimstadgranit er plagioklas stort set fraværende, men i mange varianter, som næppe kan skelnes fra Herefossgranit ses plagioklas som grumsede brun/gullige aggregater. Biotit ses som kompakte sorte aggregater, eller i randområderne, hvor flydemønster hyppigt ses, som små bølger. Acsessoriske mineraler er apatit, epidot og allanit, hæmatit, ilmenit, magnetit, svovlkis og titanit.

Angående Grimstadgranit som ledeblok: læs under Herefossgranit.

Christie, O.H. J., Falkum, T., Ramberg, l. B. & Thoresen, K., 1965: Petrology of the Grimstad Granite. Norsk Geologisk Tidsskrift

Christie, O.H. J., Falkum, T., Ramberg, I. B. & Thoresen, K., 1970: Petrology of the Grimstad granite IL Petrography, geochemistry, crystallography of alkali feldspars and genesis. Nor. Geo/. Unders. 265, 78 pp.

Oftedal, l., 1938; Om Fevik-granitten. Norsk Geol. Tidsskr., 17, 210-213.

Oftedal, I. 1938. Om Fevik-granittens grensesoner. Norsk geol. tidsskr. 17, 210-213

Oftedal, l., 1945; Fra Fevik-granittens grensesoner. Norsk Geol. Tidsskr., 25, 295-306.

Smithson, S.B., 1963; Granite Studies: I. A Gravity Investigation of Two Precambrian Granites in South Norway. NGU nr. 214 B