Svens StrandstensSite
TIB - Dalarna - Dalaporfyrer - Hedenporfyr

Hedenporfyr findes i flere små områder ved den lille flække Heden i nærheden af den lidt større by Lima i den sydvestlige del af Dalarna. Bjergarten blev af Hjelmquist regnet til den nedre Dalaserie, men har vist sig at have en alder på omkring 1,7 mia. år og tilhører således TIB2 .

Hedenporfyr er en feldspatporfyr med en kornet grundmasse, som er rødbrun eller brunviolet, sjældnere brun eller grårød. Grundmassen kan være granofyrisk og er typisk mikroporfyrisk med mange 1-2 mm store kalifeldspatstrøkorn af næsten samme farve som grundmassen. Det er meget karakteristisk at der i grundmassen er utallige småbitte og færre lidt større aggregater af mørke mineraler overfejende chlorit. Små titanitkorn kan også ses - undertiden ganske talrige.

Mellem 1/4 og 1/2 af bjergarten udgøres af feldspatstrøkorn, hvoraf langt hovedparten består af perthitisk kalifeldspat. Størrelsen og formen på disse strøkorn er meget varierende - også i den samme sten. Mange er rektangulære, men uregelmæssige former skabt ved korrosion og ved sprængning er ganske almindelige. Tvillingekrystaldannelse fører til dannelse af sammensatte krystaller med indsprængende vinkler (snedvinklede), hvilket ellers ikke er almindeligt for Dalaporfyrer. De enkelte kalifeldspatstrøkorn kan være op til 15 mm (20 mm), og de har ofte en anderledes farvet kerne med plagioklas. Ofte har kalifeldspatstrøkornene i store områder indtaget samme farve som grundmassen og virker derfor ofte uldne eller er næsten usynlige.
Gulgrønne plagioklasstrøkorn op til 7 mm forekommer i langt mindre mængde, evt. slet ikke. Der er også aggregater af chlorit, biotit, hornblende, malmmineraler mm.
Kvartsstrøkorn findes kun undtagelsesvis.

Mange feldspatporfyrer fra Dalarna bliver fejlagtigt bestemt som Hedenporfyrer. Man må specielt sikre sig, at grundmassen er kornet og der er mange strøkorn, hvoraf nogle er store og evt. sammensatte og snedvinklede. Stor variation i strøkornsstørrelse og form er også væsentligt.

Hjelmquist, S.,1966: Beskrivning till berggrundskarta över Kopparbergs Län. SGU. Ca. 40

Hjelmquist, S.,1982: The porphyries of Dalarna, central Sweden. SGU, C 782