Svens StrandstensSite
TIB - Dalarna - Dalaporfyrer - Idrekvartsporfyr

Idreporfyrer stammer fra det nordvestlige hjørne af Dalarne vest for byen Idre og udbredelsesområdet strækker sig ind over den norske grænse. Hjelmquist rubricerede Idreporfyr i den nedre Dalaserie sammen med andre perifert beliggende Dalaporfyrer. Det har siden vist sig at de alle med undtaglse af de sydlige typer tilhører TIB2, som svarer til Hjelmquists øvre Dalaserie. De har dermed en alder på ca. 1,7 Ga.

Mod øst dykker Idreporfyrområdet ned under sandstenen (er subjotnisk). På de andre sider grænser porfyrområdet op mod Kaledoniderne.

I den 2-4 km bred zone ind mod sandstensområder har Idreporfyrerne mange og store strøkorn og er ret let genkendelige. Længere mod vest er porfyrerne mere ukarakteristiske.

Idreporfyrer har en tæt, lillabrun/rødlilla/lillagrå grundmasse med et varierende antal strøkorn af kalifeldspat og kvarts, mens plagioklasstrøkorn stort set er fraværende. Nogle typer har tydelig ignimbritkarakter med pimpstensslirer og/eller pseudofluidal tekstur. Nogle særligt karakteristiske som de neden for nævnte kan typebestemmes, men ofte må man nøjes med at bestemme en sten som en Idrekvartsporfyr, og det endda med en vis usikkerhed, for dobbeltgængere findes andre steder i Dalarna - fx. kan slirede ret strøkornsfattige eksemplarer forveksles med lignende typer fra Särna. Manglen på plagioklasstrøkorn gør også forvekslinger med bjergarter andre steder fra mere sandsynlig end det er tilfældet for andre Dalaporfyrer.

Hjelmquist, S.,1966: Beskrivning till berggrundskarta över Kopparbergs Län. SGU. Ca. 40

Hjelmquist, S.,1982: The porphyries of Dalarna, central Sweden. SGU, C 782