Svens StrandstensSite
TIB - Småland/Värmland-bæltet - Växjö-området - Grå Växjögranit

I den del af SVB som ligger syd for Oskarshamn-Jönköping-bæltet domineres billedet af overvejende enskornede eller svagt porfyriske granitter, som får forskellig farvetone alt efter metamorfosegrad og mængdeforhold mellem kalifeldspat, plagioklas, kvarts og mørke mineraler.

Byen Växjö ligger i den sydvestlige del af området, og har traditionelt givet navn til denne brogede gruppe bjergarter.

Ud fra den dominerende farvetone kan man skelne mellem røde, rosa og grå Växjögranitter - de røde omtales dog oftest blot som røde Smålandsgranitter.

De typer, som benævnes grå Växjögranit, er fin- til mellemkornede granodioritter med mange mørke mineraler og oftest spredte, udflydende, rosa/gråbrune kalifeldspatøjne. Der er rigeligt grå/grågrøn/gråbrun plagioklas i uskarpt afgrænsede korn af forskellig størrelse og form. Beskedne mængder kvarts, grå eller blålig. Mørke mineraler i form af biotit og evt. hornblende i finspættet mønster, udgør op til 40%. Titanit og magnetit. Ofte mafiske xenolither.

Der er forvekslingsmulighed med Uppsalagranit, som dog normalt indeholder væsentlig mere kvarts og har en mere klar hvid/sort fremtoning.