Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Rapakivimassiver - Ålandssuiten - Ålandsøerne - Ålandsgranit mm

Begrebet enskornet Ålandsgranit dækker her over en mellem- til grovkornet, rød/rødbrun rapakivigranit, som enten er enskornet eller svagt porfyrisk i form af optræden af runde kvartstrøkorn (dråbekvarts) og/eller rektangulære/kantede alkalifeldspatter op til ca. 5-10 mm. Der er ikke (eller kun i beskedent omfang) ovale kalifeldspatter med eller uden plagioklasring. Mikrografisk tekstur er ofte fremtrædende.

Betegnelsen porfyrisk Ålandsgranit dækker over porfyriske granitter med mellem- til grovkornet graundmasse, og som ikke kan rubriceres som Ålandsrapakivier (med mange plagioklasomrandede ovoider) eller som Ålandspyterlitter med iøjnefaldende, kantede kvartskorn.

Det er en temmelig variationsrig gruppe, vi her har fat i. Grænsen mod Ålandspyterlit kan være vanskelig at fastlægge, men man må lægge vægt på størrelsen og formen af de største alkalifeldspatkrystaller. I Ålandspyterlitter skal de store kvartskorn være iøjnefaldende og kantede, og mikrografisk tekstur er sjældent så fremtrædende.

Grænsen mod Ålandsrapakivi kan også være svær at trække. Tilstedeværelsen af enkeltstående ovoider med plagioklasring i en i øvrigt enskornet grundmasse ses hyppigt, uden at det af den grund forekommmer rimeligt, at kalde bjergarten en Ålandsrapakivi.

Varianter af Ålandsgranit