Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Rapakivibjergarter - Ragunda-suiten - Ragunda - Ragundasyenit og -kvartssyenit

Ragundasyenitter og -kvartssyenitter findes i tre seperate intrusioner i det vestlige delmassiv. De har samme alder som de andre Ragundabjergarter, men er måske opstået ved partiel opsmeltning af ældre (arkæiske?) bjergarter end biotitgranitterne.

Ragundasyenit er en middel- til grovkornet bjergart. Farven er grønliggrå eller grårød, ved forvitring fås lysebrun farve. Den består af ange op til 8 mm lange, uregelmæssige, perthitiske alkalifeldspater og lidt mørk pyroxen i 1-2 mm store korn, ofte omdannet til amfibol i randen. Der kan også være olivin, delvist omdannet til iddingsit (gullig) eller serpentin i beskedent omfang. Kun lidt kvarts som små idiomorfe korn eller som uregelmæssige indeslutninger i alkalifeldspaterne. Der er (næsten) ingen selvstændige plagioklaskorn.

Ragundakvartssyenit har mere kvarts i op til 1cm store korn.

Beskrivning till berggrundkartta över Jämtlands Län, del 1: Urberget. SGU Ca 53:1. 1997. s. 175-185

Rapakivi granites and related rocks in central Sweden. 7th International Symposium on Rapakivi Granites July 24-26 1996, University of Helsinki, Finland. Edited by: Martin Ahl, Ulf B. Andersson, Thomas Lundqvist and Krister Sundblad