Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Rapakivimassiver - Ragunda-suiten - Ragunda

Ragunda rapakivikomplekset befinder sig i det centrale Sverige på begge sider af grænsen mellem Jämtland og Västernorrland (Ångermanland). Det dækker et areal på ca. 550 km² . Rapakivibjerarterne er skarpt afgrænsede mod de omkringliggende ældre bjergarter, som omfatter metagråvakke, tidligtorogene granitoider, Hernögranitter og Revsundgranitter.

Ragundakomplekset danner sammen med de øvrige svenske rapakiviintrusioner - det noget ældre Nordingråmassiv undtaget - den yngste gruppe af svecofenniske rapakivivimassiver. De har alle en alder på 1,50-1,53 Ga (Noran dog kun 1,47), og da Ragundamasssivet er klart det største har gruppen fået navnet Ragunda-suiten.

Ragundamassivet selv består af tre veldefinerede massiver: det vestlige, det centrale og det østlige, som kaldes Holmstrand-massivet. Alderen er ca. 1,51 Ga. Det vestlige er det ældste og Holmestrandmassivet i øst det yngste.

I alle tre delmassiver er der både mafiske og granitiske bjergarter. De mafiske bjergarter er overvejende placeret perifert i massiverne, og de granitiske centralt, men mønstret er ikke fuldendt.

Ragunda adskiller sig fra de fleste andre fennoscandiske rapakiviermassiver ved ud over granitiske og gabbroide bjergarter også at indeholde en betragtelig andel af syenitter og kvartssyenitter.

På det nuværende erosionsniveau omfatter Ragundakomplekset ca. 30% gabbro og leucogabbro, 5% syenit og kvartssyenit samt 65% hornblende-biotitgranitter og biotitgranitter. Desuden er der i mindre omfang felsiske og mafiske gangbjergarter. Det store bestanddel af gabbroide bjergarter står i klar kontrast til forholdene i rapakivikomplekserne på Ålandsøerne og i Finland.

Man ser i Ragundaområdet mange eksempler på såvel ”magmamixing” som ”magmamingling”, hvor de granitiske og de gabbroide bestanddele i førstnævnte tilfælde er sammenblandet til en homogen hybridbjergart, og hvor opblandingen i sidstnævnte tilfælde er mindre udtalt, således at de to magmatyper er størknet hver for sig, men i et mere eller mindre sammenhvirvlet mønster.

Bjergarterne er veleksponerede, hvor Indalselven og Faxelven har skåret sig ned gennem klipperne, og også mange nye vejanlæg i de senere årtier har givet fine blotninger. Endelig er der også mange stenbrud, hvor man udnytter bjergarterne kommercielt.

Bjergartstyper

Ragundagranit (biotitgranit og hornblende-biotitgranit)

Ragunda-aplitgranit og -granofyr

Ragundasyenit og -kvartssyenit

Ragundagranitporfyr og -syenitporfyr

Gabbro og hybridbjergarter

Ragundakvartsporfyr og -feldspatporfyr. Ragunda-sfærulitporfyr

Högbom, A. G., 1899: Ragundadalens geologi

Kornfält, Karl-Axel, 1976: Petrology of the Ragunda Rapakivi Massif, Central Sweden

Beskrivning till berggrundkartta över Jämtlands Län, del 1: Urberget. SGU Ca 53:1. 1997. s. 175-185

Rapakivi granites and related rocks in central Sweden. 7th International Symposium on Rapakivi Granites July 24-26 1996, University of Helsinki, Finland. Edited by: Martin Ahl, Ulf B. Andersson, Thomas Lundqvist and Krister Sundblad

Persson, A. I., 1999: Absolute (U–Pb) and relative age determinations of intrusive rocks in the Ragunda rapakivi complex, central Sweden