Svens StrandstensSite
TIB - Dalarna - Dalaporfyrer - TIB1-porfyrer

I "Beskrivning till berggrundskarta över Kopparbergs Län" opererer Hjelmquist med "Nedre Dalaserie" og "Övre Dalaserie". For porfyrernes vedkommende mente han i store træk, at de perifert beliggende typer tilhørte den nedre serie, og at de centralt beliggende tilhørte den øvre serie. Med mere præcise aldersdateringer har det vist sig, at kun et område i det sydlige Dalarna rummer porfyrer fra den ældre periode, som vi nu kalder TIB1, og som har en alder på ca. 1800 Ma. Dette område er siden adskilt i et nordligt område syd for Venjansøen og et sydligt område, som kaldes Nås/Tyfors-området. Mellem de to områder er der granitintrusioner, som stammer både fra TIB1 og TIB2 - altså både Järnagranit og Siljangranit.

Den lettest genkendelige porfyrtype vi finder her er Venjanporfyrit, som findes i forskellige afskygninger. De mest finkornede er ikke iøjnefaldende og ret beset undertiden vanskelige at identificere som porfyrer. De mere grovkornede er derimod let genkendelige med deres helt specielle brun/grøn/hvid/sorte farvespil.

Herudover er der et område med såkaldt grå porfyrit. Det er en porfyr med mere basisk sammensætning og mere grålig grundmasse. Grå porfyritter findes også i området nordvest for Siljanringen, men trenden synes at gå i retning af at kalde den type, man finder der, for grå type af Grönklittporfyrit. Hvorvidt det er muligt at se forskel på de to bjergarter står uklart for mig.

Kvartsporfyrit er en grå porfyrit med plagioklasstrøkorn og kvartsstrøkorn.

Endelig findes i Nås-Tyforsområdets østlige del et ret stort område med regulære kvartsporfyrer og et mindre med strøkornsrige porfyrer. Yderligere oplysninger om disse porfyrer savnes p.t.

Venjanporfyrit

Grå porfyrit, kvartsporfyrit

Hjelmquist, S.,1966: Beskrivning till berggrundskarta över Kopparbergs Län. SGU. Ca. 40

Hjelmquist, S.,1982: The porphyries of Dalarna, central Sweden. SGU, C 782