Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Rapakivimassiver - Viborgsuiten - Viborg-batholithen

Viborg-massivet er det største og det ældste rapakivimassiv i det baltiske skjold. På nuværende erosionsniveau, som går gennem den øverste del af magmakammeret, har massivet en udstrækning på ca. 18.000 km².

Denne store batholith har en kompliceret histoie, som ikke fuldt ud er opklaret. Der har været gentagne intrusionsepisoder over en periode på formentlig ca. 30 mill. år - ældst menes tirilitterne i det nordøstlige hjørne at være med en alder på 1646±4 Ma og yngst er Hamina kvartsporfyrgangene med en alder på 1617±3 Ma.

Ud over hovedmassivet er der 4 satellitmassiver

Hovedparten af hovedintrusionenen ligger på land - det meste i Finland, men en stor del i Rusland. Skønsmæssigt 1/3 ligger under vand i Den Finske Bugt.

Bjergarter

Langt hovedparten af bjergarterne, man finder her, er granitiske. Kun på overgangen mellem den finske del og den nu russiske del er der mindre områder med gabbroide og anorthositiske bjergarter.

I Ahvenisto-satellitmassivet NV for hovedmassivet er der ca. 1/3 mafiske bjergarter.

I Jaala-Iitti-komplekset ved Viborg-batholithens nordvestlige rand er der hybridbjergarter og flotte eksempler på magmamixing of -mingling (Saalonsaari).

De granitiske bjergarter findes i mage afskygninger strækkende sig fra olivin- og pyroxenførende kvartsmonzonitter til topasførende alkalifeldspat-leukogranitter.

Simonen & Vorma inddeler bjergarterne følgende grupper

Procentangivelserne går på hvor store arealandele bjergartstyperne dække i den finske del af Viborgmassivet.

Som det ses udgør den almindelige viborgit langt hovedparten.

Gangbjergarter i form af kvartsporfyrer og aplitter findes kun i beskedent omfang. Det samme gælder pegmatitter.

MOBERG, K. ADOLF, 1884: Beskrifning til kartbladet No 7. Finlands Geologiska Undersøkning

MOBERG, K. ADOLF, 1885: Beskrifning til kartbladet No 8. Finlands Geologiska Undersøkning

Berghell, Hugo, 1899: Beskrifning til kartbladet No 8 - Mohla. Finlands Geologiska Undersøkning

Sederholm, J. J.,1891: Ueber die finnländischen Rapakiwigesteine. Tschermack's mineralogische und petrographische Mittheilungen

Wahl, Walter, 1925: Die Gesteine des Wiborger Rapakiwigebietes. Fennia, Bd. 45, S.1–127

Hackman, Victor , 1934: Das Rapakirandwigebiet der gegend von Lappeenranta (Willmanstrand). Bulletin de la commision geologique de Finlande No 106

Vorma, A. 1970: Alkali feldspars of the Wiborg rapakivi massif in southeastern Finland. Bull. Comm. Geol. Finlande No 246

Simonen, Ahti & Atso Vorma, 1969: Amphibole and biotite from rapakivi. Bulletin de la Commission Geologique de Finlande No 238

Laitakari I. et al, 1996: Subjotnian: Rapakivi granites and related rocks in the surroundings of the Gulf of Finland. Geol. Survey of Finland. Special paper 21, 59-97

Salonsaari, Pekka T., 1995: Hybridization in the subvolcanic Jaala-Iitti complex and its petrogenetic relation to rapakivi granites and associated mafic rocks of Southeasten Finland. Bulletin of The Geological Society of Finland, No 67, 1b.

Heinonen, A. m. fl.: Guide to the IGCP-510 (A-type granites and related rocks through time). Field Trip, Southeastern Finland. Dep. of geosciences and geography, Helsinki University. 2010

Vaasjoki, Matti and Tapani Rämö: Excursion A2. The Wiborg rapakivi batholith and associated rocks in south-eastern Finland. Geological Survey of Finland. 1989