Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Rapakivimassiver - Ålandssuiten - Vehmaa

Vehmabatholithen har en størrelse på ca. 700 km². Alderen er 1582 ± 4 Ma (pyterlit) - altså stort set det samme som man har målt for Laitila-batholithen. Nogle mener, at de to massiver kun er adskilte på det nuværende erosionsniveau, men er forbundne i dybden.

Mod vest er store dele af Vehmaa-batholihen dækket af havet.

Bjergartstyper i Vehmaa-massivet

I Vehmaa-batholithen findes fire forskellige rapakivigranittyper, som danner et ufuldstændigt mønster med koncentriske ringe af de forskellige bjergarter, hvor de yngste findes centralt. Herudover findes enskornet granit og porfyraplit.

Pyterlitagtige rapakivigranitter

Porfyriske rapakivigranitter

Porfyraplitter og aplitter

Vehmaa-granit (Uhlu-granit)

Kanerrva, Ilmari: Über das Rapakivigebiet von Vehmaa im südwestlichen Finnland. Fennia 50, Helsingfors 1928

Selonen m. fl.: The Vehmaa rapakivi granite batholith – an assemblage of successive intrusions indicating a piston-type collapsing centre. Bulletin of the Geological Society of Finland,Vol. 77, 2005, pp. 65–70

Lindberg, Bo og Leif Bergman, 1993: Vehmaan-kartta. Explanation to the maps of pre-quartenary rocks. (på finsk. resume på engelsk)

Selonen, O. m. fl.: Magmatic constraints on localization of natural stone deposits in the Vehmaa rapakivi granite batholith, southwestern Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland, Vol. 83, 2011, pp 25–39

Moberg, K. Ad., 1887: Beskrifning till Kartbladet N° 10. Finlands Geologiska Undersökning, s. 35-37.

Kijk eens Omlaag