Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Rapakivimassiver - Ålandssuiten - Laitila

Laitila-batholithen er med sine 1400 km² et af de store rapakivimassiver - i Finland kun overgået af Viborgmassivet og - når man medregner den del, der ligger under havets overflade - Ålandsmassivet.

Laitilamassivet har en alder på 1,57-1,54 Ga og til hører Ålandssuiten, som strækker sig fra Nordingråmassivet i nord til de sedimentdækkede massiver i Letland.

Laitilamassivet strækker sig ikke ud i Den Botniske Bugt, men derimod ind under den sandstensopfyldte Satakunta-gravsænkning mod nordøst. Det lille Peipohja- eller Kokemäki-massiv ved denne gravsænknings nordøstlige grænse menes at have været en del af Laitilamassivet. Det samme gælder muligvis det nordligere Reposaari-massiv.

Ved Laitila-batholithens nordvestlige grænse finder man Eurajoki-satellitmassivet med bjergarter, som afviger markant fra områdets øvrige bjergarter.

Nogle mener, at Laitila- og Vehmaa-batholitherne på dybere niveau er forbundet med hinanden -. i hvert fald er det korrekt, at mange bjergarter fra de to massiver ligner hinanden ganske meget, og ofte rubriceres de sammen som såkaldte Nystadrapakivier.

Gravimetriske undersøgelsetr viser, at kompleksets gennemsnittykkelse er 5 km - max. op til 20 km. Det nuværende erosionsniveau mens at gå gennem den øverste del af det oprindelige magmakammer og der er - derfor? - ikke gabbro/anorthosit-forekomster i selve Laitilamassivet. Lidt sydøst for Laitilamassivet finder vi dog det lille Kolinummi- gabbro/anorthositkompleks, som repræsenterer den basiske del af den bimodale magmatisme.

Bjergartstyper i Laitila

Nogle steder ses skarpe grænser mellem forskellige varianter, mens der andre steder er glidende overgange. Det må tages som udtryk for en kompliceret dannelsesmåde med succesive intrusions-episoder med magmatyper mere eller mindre præget af magmatisk differentiation og magmamixing mellem mafiske og felsiske magmaer.

Normal Laitila-rapakivigranit (Pyterlitagtig Laitilarapakivi)

Lellainen-granit o. l.

Granitporfyrer og porfyraplitter

Ytö-granit

Tarkki- og Väkkärä-granit

Vorma, Atso: On the petrochemistry of the rapakivi granites with special reference to the Laitila Massif, Southwestern Finland. Geological Survey of Finland, Bulletin 285. 1976.

Haapala, I: Petrography and geochemistry of the Eurajoki stock, a rapakivi-granite complex with greisen-type mineralization in southwestern Finland. Geological Survey of Finland. 1977.

Haapala and Ehlers (Editors), 1989: Excursion A1: Rapakivi granites and postorogenic granites of southwestern Finland. Geological Survey of Finland. s. 30-35.

Paulamäki, Seppo m. fl.: Structure and geological evolution of the bedrock of southern Satakunta, SW Finland. Geological Survey of Finland. 2002. s. 20-25

Paulamäki, Seppo: Geological Setting of the Olkiluoto Investigation Site, Eurajoki, SW Finland. Excursion Guidebook. 2009

Haapala, I. & Thomas Rainer: Melt inclusions in quartz and topaz of the topaz granite from Eurajoki, Finland. Journal of the Czech Geological Society 45/1. 2000.

Haapala, I: Magmatic and Postmagmatic Processes in Tin-mineralized Granites:Topaz-bearing Leucogranite in the Eurajoki Rapakivi Granite Stock, Finland. Journal of Petrology. 1997

Verajamaki, A. 1998. Pre-Quaternary rocks of the Kokemaki map-sheet area (in Finnish with an English abstract).

Huisman, Harry: Tarkki-graniet. Een nieuw type zwerfsteen-rapakivi. Grondboor en Hamer. 1979,1.

Huisman, Harry: Een zeer bijzondere zwerfsteen van Emmen. Grondboor en Hamer. 1987.